[ systemy skrócone i pełne ] [ systemy mini lotto ] [ systemy daily play ] [ systemy lotto ]

[ multi 2 ] [ multi 3 ] [ multi 4 ] [ multi 5 ] [ multi 6 ] [ multi 7 ] [ multi 8 ] [ multi 9 ] [ multi 10 ]

LOTTO - systemy skrócone multi multi - 3 skreślenia

W wersji pełnej programu Multi Lotek REM systemy skrócone instalowane są bezpłatnie (w cenie programu).
Instalowane systemy skrócone multi multi razem   :   380   -   na 2 do 10 skreśleń w zakładzie multi multi.


Zobacz spis dostępnych systemów na 3 skreślenia w zakładzie z 4 do 50 liczb w systemie
Zobacz spis dostępnych systemów na 3 skreślenia w zakładzie z 51 do 96 liczb w systemie

OPIS TABELI :
Liczb   - ilość liczb w systemie;
2p4tr  - systemy skrócone do multi multi - gwarancja minimalna 1 raz dwójka przy 4 traf liczbach;
2p2tr  - systemy skrócone do multi multi - gwarancja minimalna 1 raz dwójka przy 2 traf liczbach;
3p6tr  - systemy skrócone multi multi - gwarancja minimalna 1 raz trójka przy 6 traf liczbach;
3p4tr  - systemy skrócone multi multi - gwarancja minimalna 1 raz trójka przy 4 traf liczbach;


SystemML03skr16liczb227zakł_gw1x3p4tr - przykład opisu gwarancji systemu skróconego multi multi na 3 skreślenia w zakładzie z 16 wybranych liczb, 227 zakładów w systemie, utworzonego dla gwarancji minimalnej : wygrane 1 raz 3-ka przy 4 trafionych liczbach.


SYSTEMY SKRóCONE LOTTO DO GRY MULTI MULTI - 3 skreślenia w zakładzie
ILOŚĆ ZAKŁADÓW W SYSTEMACH
 
Liczb
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Liczb
2p4tr
-
-
-
2
3
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21
25
25
30
31
35
36
41
44
48
2p4tr
2p3tr
-
-
2
4
5
7
8
10
11
13
14
18
19
23
24
29
31
36
38
43
45
50
52
-
-
-
-
2p3tr
2p2tr
3
4
6
7
11
12
17
19
24
26
33
35
43
46
54
57
67
70
81
85
96
100
-
-
-
-
-
2p2tr
3p7tr
-
-
-
-
2
3
6
9
12
16
23
30
39
49
62
75
90
108
126
148
173
-
-
-
-
-
-
3p7tr
3p6tr
-
-
-
2
4
7
10
16
22
30
40
50
66
80
100
123
149
176
209
-
-
-
-
-
-
-
-
3p6tr
3p5tr
-
-
2
5
8
12
20
29
40
54
70
89
114
142
175
210
249
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3p5tr
3p4tr
-
3
6
12
20
30
45
63
84
112
145
182
227
278
335
400
470
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3p4tr


REMIDA - Systemy Multi Multi