[ systemy ] [ systemy lottto ] [ systemy multi multi ] [ systemy daily play ]

[ systemy mini lotto 6-14 liczb ] [ systemy mini lotto 15-22 liczby ] [ systemy mini lotto 23-42 liczby ]


TOTALIZATOR SPORTOWY - systemy skrócone Mini Lotto z 6-14 liczb
UK NATIONAL LOTTERY - systemy skrócone UK Euro Millions z 6-14 liczb
UK NATIONAL LOTTERY - systemy skrócone UK Thunderball z 6-14 liczb

W wersjach pełnych programów Mini Lotto REM , UK Euro Millions REM i UK Thunderball REM systemy skrócone instalowane są bezpłatnie (w cenie programu). Systemy skrócone Mini Lotto , UK Euro Millions , UK Thunderball - po 100 systemów.


OPIS TABELI :
Liczb - ilość liczb w systemie lotto;
3p3tr  - systemy skrócone mini lotto - gwarancja minimalna : 1 raz trójka przy 3 trafieniach liczb;
3p4tr  - systemy skrócone mini lotto - gwarancja minimalna : 1 raz trójka przy 4 trafieniach liczb;
4p5tr  - systemy skrócone mini lotto - gwarancja minimalna : 1 raz czwórka przy 5 trafieniach liczb;
70%3 - systemy mini lotto z pokryciem 70 % trójek przy 3 trafieniach liczb;
80%4 - systemy mini lotto z pokryciem 80 % czwórek przy 4 trafieniach liczb;
90%4 - systemy mini lotto z pokryciem 90 % czwórek przy 4 trafieniach liczb;


System EL05skr14liczb233zakł_gw1x4p4tr - opis gwarancji systemu skróconego do mini lotto na 5 skreśleń w zakładzie z 14 liczb gry mini lotto, 233 zakłady w systemie, utworzony dla gwarancji minimalnej : wygrane 1 raz czwórka przy 4 traf.


SYSTEMY SKRóCONE DO MINI LOTTO na 5 skreśleń w 1 zakładzie.
ILOŚĆ ZAKŁADÓW W SYSTEMACH MINI LOTTO
Liczb
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3p5tr
-
-
-
-
2
5
6
8
10
3p4tr
-
-
3
5
7
9
12
16
20
70%3
-
-
5
7
9
13
17
21
26
80%3
-
-
6
8
11
15
20
25
31
90%3
-
-
7
9
14
18
24
30
36
3p3tr
4
5
8
12
17
20
29
34
43
4p5tr
-
3
5
9
14
22
35
48
69
70%4
-
6
11
18
30
47
70
101
144
80%4
3
7
13
22
34
53
80
117
170
90%4
4
8
16
25
45
60
97
136
200
4p4tr
5
9
20
30
51
66
113
157
233
Liczb
6
7
8
9
10
11
12
13
14

linki do programów REMIDA   :   LOTTO Plus XP     Multi Plus REM     Lotto REM     Mini Lotto REM

REMIDA - Systemy skrócone