[ systemy ] [ systemy lottto ] [ systemy multi multi ] [ systemy daily play ]

[ systemy mini lotto 6-14 liczb ] [ systemy mini lotto 15-22 liczby ] [ systemy mini lotto 23-42 liczby ]


TOTALIZATOR SPORTOWY - systemy skrócone Mini Lotto z 23-42 liczb
UK NATIONAL LOTTERY - systemy skrócone UK Euro Millions z 23-42 liczb
UK NATIONAL LOTTERY - systemy skrócone UK Thunderball z 23-42 liczb

W wersji pełnej programów Mini Lotto REM , UK Euro Millions REM , UK Thunderball REM systemy skrócone instalowane są bezpłatnie (w cenie programu). Systemy skrócone Mini Lotto , UK Euro Millions , UK Thunderball - po 100 systemów skróconych.

OPIS TABELI :
Liczb - ilość liczb w systemie mini lotto;
70%3 - systemy mini lotto z 70 % trójek przy 3 traf liczb;
80%4 - systemy mini lotto z 80 % czwórek przy 4 traf liczb;
90%4 - systemy mini lotto z 90 % czwórek przy 4 traf liczb;
3p3tr  - systemy skrócone do mini lotto - gwarancja minimum : 1 raz trójka przy 3 traf liczb;
3p4tr  - systemy skrócone do mini lotto - gwarancja minimum : 1 raz trójka przy 4 traf liczb;
3p5tr  - systemy skrócone do mini lotto - gwarancja minimum : 1 raz trójka przy 5 traf liczb;
4p5tr  - systemy skrócone do mini lotto - gwarancja minimum : 1 raz czwórka przy 5 traf liczb;


System EL05skr32liczb283zakł_gw1x3p4tr - opis gwarancji : system skrócony mini lotto na 5 skreśleń w zakładzie z 32 wybranych liczb gry mini lotto, 283 zakłady w systemie, utworzonego dla gwarancji minimum : wygrane 1 raz 3-ka przy 4 traf liczb mini lotto.


SYSTEMY SKRóCONE DO MINI LOTTO na 5 skreśleń w 1 zakładzie
ILOŚĆ ZAKŁADÓW W SYSTEMACH MINI LOTTO
Liczb
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3p5tr
49
54
63
68
77
86
97
102
111
124
133
136
162
176
201
216
240
255
280
295
3p4tr
96
107
121
141
158
181
201
223
250
283
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70%3
124
144
161
182
206
231
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80%3
143
170
184
208
236
272
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90%3
165
198
207
234
274
315
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3p3tr
187
238
260
260
324
363
416
464
518
573
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4p5tr
670
792
946
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70%4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80%4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90%4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4p4tr
1777
2238
2623
3224
3776
4500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Liczby
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

linki do programów REMIDA   :   LOTTO Plus XP     Multi Plus REM     Lotto Plus REM     Mini Lotto REM

REMIDA - Mini Lotto