Systemy lotto Wersje shareware programów   LOTTO Plus XP   ,   Multi Multi Plus REM   ,   Lotto REM   i   Mini Lotto REM   można pobrać w dziale   MENU   :   Programy - pobierz.         Systemy pełne   (z opisem gwarancji)   proszę pobierać z odpowiednich działów dla wybranego programu.         Systemy dla programów seri   REM   mają inny format   (są mniejsze)   niż systemy dla programu   LOTTO XP.         Systemy skrócone to w 95 %   rekordy światowe   -   najmniesza ilość zakładów w systemie dla założonych gwarancji.         Systemy skrócone z podkreśleniem posiadają na stronach opis   :   gwarancje minimalne   ,   średnie   i   maksymalne trafienia.         Systemy skrócone bez podkreślena też spełniają warunek gwarancji minimalnej.         Systemy skrócone dostępne są również w formacie tekstowym   -   do użycia w innych programach typu   ' lotto '.                 Zainteresowani systemami skróconymi   -   email do REMIDA.
SYSTEMY LOTTO PEŁNE i SKRóCONE
 
.: Lotto REM :.
.: Duży Lotek REM :.
.: UK Lotto REM :.
systemy skrócone lotto systemy skrócone 7-13
systemy skrócone do lotto systemy skrócone 14-18
systemy do lotto systemy skrócone 19-24
systemy skrócone lotto systemy skrócone 25-49
systemy systemy pełne 6 skr
 
.: Mini Lotto REM :.
.: Express Lotek REM :.
.: UK Euro Millions REM :.
.: UK Thunderball REM :.
systemy skrócone do mini lotto systemy skrócone 6-14
systemy do mini lotto systemy skrócone 15-22
systemy mini lotto systemy skrócone 23-42
system mini lotto systemy pełne 5 skr
 
.: Multi Multi REM :.
.: Multi Lotek REM :.
systemy skrócone multi systemy skrócone 10 skr
systemy do multi systemy skrócone 9 skr
system lotto systemy skrócone 8 skr
systemy multi multi systemy skrócone 7 skr
system skrócony multi systemy skrócone 6 skr
systemy do multi multi systemy skrócone 5 skr
systemy multi systemy skrócone 4 skr
system skrócony do multi systemy skrócone 3 skr
systemy multi systemy skrócone 2 skr
systemy do lotto systemy pełne 2-10 skr
 
.: LOTTO Plus XP :.
system do lotto systemy pełne
 
.: UK Daily Play REM :.
systemy skrócone daily play systemy skrócone 7 skr
 
.: Programy REMIDA :.
multi multi Multi Multi Plus REM
lotto Lotto REM (DL REM)
mini lotto Mini Lotto REM (EL REM)
programy lotto Lotto Plus XP
 
 
.: Kontakt :.
system skrócony do lotto Email do REMIDA
SYSTEMY PEŁNE

 • systemy pełne z opisami gwarancji do programów Lotto Plus XP, Mini Lotto REM , Multi Multi Plus REM i Lotek REM można pobrać ze stron - menu z lewej :
  - systemy pełne do multi multi (multi lotka) - 101 ;
  - systemy pełne do lotto (dużego lotka) - 10 ;
  - systemy pełne do mini lotto (express lotka) - 13 ;
  - systemy pełne do zakładów specjalnych - 13 ;

 • pozostałe systemy pełne można utworzyć w w/w progamach REM.

SYSTEMY SKRóCONE


 • wersje pełne programów Multi Multi Plus , Lotto , Twój Szczęśliwy numerek , Mini Lotto serii REM zawierają odpowiednio :
  - systemy skrócone lotto - 250 ;
  - systemy skrócone multi multi - 380 systemów skróconych;
  - systemy skrócone mini lotto - 110 ;
  - systemy skrócone TSN - 50 (na 4 skreślenia z 45 liczb) ;

 • wersja pełna programu Lotto Plus XP zawiera :
  - systemy skrócone Multi Multi Plus - 320 ;
  - systemy skrócone Lotto - 120 ;
  - systemy skrócone Mini Lotto - 22 ;
  - systemy skrócone Zakładów Specjalnych - 35 ;

 • wersje pełne programów do gier angielskich The UK National Lottery :
  UK Daily Play REM , UK Lotto REM , UK Euro Millions REM
  i  Thunderball REM
  zwierają odpowiednio :
  - systemy skrócone UK Daily Play - 140 (na 7 skreśleń z 27 liczb) ;
  - systemy skrócone UK Lotto - 250 (na 6 skreśleń z 49 liczb) ;
  - systemy skrócone UK Euro Millions - 100 (na 5 skreśleń z 50 liczb) ;
  - systemy skrócone UK Thunderball - 100 (na 5 skreśleń z 34 liczb) ;

 • jakie systemy lotto są instalowane w wersjach pełnych poszczególnych programów do polskich gier można sprawdzić w wersji shareware odpowiedniego programu;

 • systemy skrócone dla założonych gwarancji posiadają najmniejszą możliwą ilość zakładów i w 95 % równa się ona rekordom światowym, systemy skrócone do 20 liczb, do 100 zakladów to prawie 100 % rekordów;

 • gwarancje minimalne, średnie i maksymalne trafienia były liczone dla wszystkich możliwych kombinacji - patrz gwarancje systemów ;

 • w systemach liczby ułożone są kolejno wg ilości wystąpień, liczba na pozycji pierwszej występuje najwięcej razy, na ostatniej najmniej razy. Maksymalna różnica wystąpień liczb nie przekracza 10 % = równomierny rozkład liczb, który zapewnia pokrycie największej ilości par, trójek, czwórek, piątek ... itd. przy najmniejszej ilości zakładów w systemie;

 • systemy skrócone multi multi plus zawierają również gwarancje dla trafień,
  za które polski TOTALIZATOR SPORTOWY nie płaci.
  Gwarancje te można wykorzystać :
  - w polskim multi multi plus do kalkulacji kosztów przy przy grze z 'pewniakami',
    (np. na 10 skreśleń w zakładzie - 1 pewniak + system na 9 skreśleń,
    lub 2 swoje liczby - pewniaki + system skrócony na 8 skreśleń).
  - w grach zagranicznych , np. typu 'KENO' ;
  - w zakładach bukmacherskich opartych na wynikach różnych gier 'lotto'.

REMIDA - Systemy skrócone lotto web stats stat24.com